باسلام واحترام خدمت همکاران محترم جلسات گروه ماشین ابزار ( ساخت وتولید) استان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ درمحل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان در تارخ های ۹۵/۰۸/۰۱ ، ۹۵/۰۹/۲۰ ، ۹۵/۱۲/۲۱ برگزار خواهد شد.
ضمنا روز حضور سرگروه شنبه ها می باشد.