با سلام خدمت همکاران محترم
دوره ضمن خدمت تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی ۳۲ساعت باکد ،۹۹۵۰۵۷۳۴کتاب تازه تألیف پایه دهم رشته ماشین ابزار در هفته جاری روز های چهارشنبه ،پنج شنبه و جمعه مورخ ۱۶،۱۵،۱۴ مهرماه در محل هنرستان فنی شهید بهشتی ناحیه یک زاهدان برگزار خواهد شد.
برای صدور برگ ماموریت به اداره محل خدمت مراجعه کنید.
ضمنا اسکان همکاران دیده شده ولی متأسفانه پذیرایی در نظرگرفته نشده است.